::   LAMAN UTAMA   ::     TENTANG UMP   ::    MENGAPA PROGRAM UMP     ::     SENARAI PROGRAM   ::     TIMETABLE    ::   HUBUNGI KAMI    ::
 
KELEBIHAN PROGRAM UMP
Program Diploma Eksekutif telah direkabentuk dengan kerjasama Pusat Pengajian Berterusan & Pembangunan Professional (CENFED) Universiti Malaysia Pahang khusus bagi para pekerja yang berminat untuk mempertingkatkan pengetahuan dan tahap kemahiran dalam bidang pekerjaan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan peluang kerjaya dan kenaikan pangkat dengan melatih para peserta supaya layak untuk memegang jawatan yang lebih tinggi dalam sesebuah organisasi.
KEISTIMEWAAN PROGRAM DIPLOMA EKSEKUTIF UMP
~ Sukatan pelajaran berdasarkan KEPERLUAN INDUSTRI
~ Tenaga pengajar yang BERPENGALAMAN dan BERKELAYAKAN
~ Kuliah diadakan pada HUJUNG MINGGU
~ Penilaian melalui KERTAS KERJA, UJIAN dan KEHADIRAN
~ Jangka masa pengajian adalah SATU TAHUN
~ Kaedah pembayaran yuran pengajian melalui KWSP dan ANSURAN BULANAN
~ Satu modul dikendalikan di KAMPUS UMP, KUANTAN
~ Satu SEMINAR INDUSTRI akan dianjurkan untuk semua peserta
SYARAT KEMASUKAN
~ SPM dengan sekurang-kurangnya 2 tahun pengalaman kerja
~ Kelayakan akademik lain yang diiktiraf oleh Senat UMP

  |  Hak Milik 2010 W a r i s a n A k a d e m i  P e n d i d i k a n  S d n B h d  |  info@warisanakademi.com.my  |  www.warisanakademi.com.my  |