::   LAMAN UTAMA   ::     TENTANG UMP   ::    MENGAPA PROGRAM UMP     ::     SENARAI PROGRAM   ::     TIMETABLE    ::   HUBUNGI KAMI    ::
 
DIPLOMA EKSEKUTIF PENGURUSAN PERNIAGAAN & KEUSAHAWANAN
OBJEKTIF PROGRAM
~ Menyediakan peserta dengan kemahiran, konsep dan pengetahuan yang diperlukan untuk pengurusan perniagaan yang berkesan.
~ Memperkukuhkan sistem pengurusn perniagaan
~ Meningkatkan kecekapan dan kemahiran dalam pengurusan perniagaan
MODUL
~ Management and Organizational Behaviour ~ Leadership and Team Building
~ E-Commerce ~ Human Resource Management
~ Entrepreneurship Management ~ Finance for Managers
~ Marketing Management ~ Strategic Management
~ Business Law ~ Business Planning
SIAPA YANG LAYAK MENGHADIRI KURSUS INI:
~ Ketua Kumpulan / Organisasi
~ Penyelia
~ Eksekutif
~ Ahli-ahli perniagaan
~ Sesiapa yang berminat untuk mengembangkan kerjaya dalam bidang pengurusan perniagaan
DIPLOMA EKSEKUTIF PENGURUSAN PERLADANGAN & TEKNOLOGI
OBJEKTIF PROGRAM
~ Menyediakan peserta-peserta dengan permahaman asas dalam bidang pengurusan perladangan
~ Mendedahkan peserta kepada pelbagai cara menjalankan operasi dalam bidang perladangan
MODUL
~ Quality Management and Innovation ~ Plant, Soil Science and Technology
~ Occupational Safety & Health ~ Strategic Management
~ Management and Organization Behaviour ~ Leadership and Team Building
~ Human Resource Management ~ Management Accounting
~ Plantation Practices & Operations Technology ~ Integrated Pest Management and Technology
SIAPA YANG LAYAK MENGHADIRI KURSUS INI:
~ Penyelia perladangan
~ Pelatih perladangan (Kadet)
~ Eksekutif bahagian
~ Sesiapa yang telah menceburi bidang pengurusan perladangan dan teknologi

  |  Hak Milik 2010 W a r i s a n A k a d e m i  P e n d i d i k a n  S d n B h d  |  info@warisanakademi.com.my  |  www.warisanakademi.com.my  |