::   LAMAN UTAMA   ::     TENTANG UMP   ::    MENGAPA PROGRAM UMP     ::     SENARAI PROGRAM   ::     TIMETABLE    ::   HUBUNGI KAMI    ::
 
DIPLOMA PROFESIONAL PENGURUSAN PERNIAGAAN & KEUSAHAWANAN (BUSINESS MANAGEMENT & ENTREPRENEURSHIP)
OBJEKTIF PROGRAM
~ Menyediakan peserta dengan kemahiran, konsep dan pengetahuan yang diperlukan untuk pengurusan perniagaan yang berkesan.
~ Memperkukuhkan sistem pengurusn perniagaan
~ Meningkatkan kecekapan dan kemahiran dalam pengurusan perniagaan
MODUL
~ Management and Organizational Behaviour ~ Leadership and Team Building
~ E-Commerce ~ Human Resource Management
~ Entrepreneurship Management ~ Finance for Managers
~ Marketing Management ~ Strategic Management
~ Business Law ~ Business Planning
~ Industrial Project  
SIAPA YANG LAYAK MENGHADIRI KURSUS INI:
~ Ketua Kumpulan / Organisasi
~ Penyelia
~ Eksekutif
~ Ahli-ahli perniagaan
~ Sesiapa yang berminat untuk mengembangkan kerjaya dalam bidang pengurusan perniagaan
DIPLOMA PROFESIONAL  PENGURUSAN PERLADANGAN & TEKNOLOGI (PLANTATION MANAGEMENT & TECHNOLOGY)
OBJEKTIF PROGRAM
~ Menyediakan peserta-peserta dengan permahaman asas dalam bidang pengurusan perladangan
~ Mendedahkan peserta kepada pelbagai cara menjalankan operasi dalam bidang perladangan
MODUL
~ Quality Management and Innovation ~ Plant, Soil Science and Technology
~ Occupational Safety & Health ~ Strategic Management
~ Management and Organization Behaviour ~ Leadership and Team Building
~ Human Resource Management ~ Management Accounting
~ Plantation Practices & Operations Technology ~ Integrated Pest Management and Technology
~ Industrial Project  
SIAPA YANG LAYAK MENGHADIRI KURSUS INI:
~ Penyelia perladangan
~ Pelatih perladangan (Kadet)
~ Eksekutif bahagian
~ Sesiapa yang telah menceburi bidang pengurusan perladangan dan teknologi
DIPLOMA PROFESIONAL PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANAGEMENT)
OBJEKTIF PROGRAM
~ Meningkatkan pengetahuan mengenai fungsi sumber manusia
~ Meningkatkan peluang pekerjaan untuk perkerja Sumber manusia yang tidak mempunyai kelayakan pengajian tinggi.
~ Peluang untuk meningkat ketrampila dalam tugasan sumber manusia
MODUL
~ Principle of Management ~ Management Information System
~ Occupational Safety & Health ~ Principles of Business Strategy
~ Organizational Behaviour ~ Manpower Planning & Recruitment
~ Human Resource Management ~ Training & Development
~ Business Communication ~ Employment Law
~ Industrial Project  
SIAPA YANG LAYAK MENGHADIRI KURSUS INI:
~ Penyelia
~ Eksekutif
~ Sesiapa yang berminat untuk mengembangkan kerjaya dalam bidang sumber manusia
DIPLOMA PROFESIONAL OPERASI PERINDUSTRIAN (INDUSTRIAL OPERATION MANAGEMENT)
OBJEKTIF PROGRAM
~ Membangunkan pengetahuan operasi bagi sector / industry tertentu
~ Memperbaiki peluang pekerjaan untuk pekerja operasi
~ Peluang untuk meningkatkan ketrampilan dalam opearsi harian.
MODUL
~ Principle of Management ~ Management Information System
~ Occupational Safety & Health ~ Principles of Business Strategy
~ Organizational Behaviour ~ Operations Management
~ Human Resource Management ~ Principles of Process Management & Control
~ Business Communication ~ Quality Management
~ Industrial Project  
SIAPA YANG LAYAK MENGHADIRI KURSUS INI:
~ Penyelia
~ Eksekutif
~ Sesiapa yang berminat untuk mengembangkan kerjaya dalam bidang operasi perindustrian
 

  |  Hak Milik 2010 W a r i s a n A k a d e m i  P e n d i d i k a n  S d n B h d  |  info@warisanakademi.com.my  |  www.warisanakademi.com.my  |