::   LAMAN UTAMA   ::     TENTANG UMP   ::    MENGAPA PROGRAM UMP     ::     SENARAI PROGRAM  ::     TIMETABLE  ::   HUBUNGI KAMI    ::
 
MENGENAI UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG (UMP)
UMP merupakan sebuah IPTA yang ditubuhkan di Malaysia. Kampus sementara UMP telah mula beroperasi di Gambang. Manakala kampus utama UMP terletak di Pekan yang berkeluasan 1842 hektar yang mampu menampung 10,000 pelajar dan 2000 kakitangan pada satu masa.

Fokus utama UMP adalah membantu Malaysia dalam pertumbuhan ekonomi dengan mengutamakan dalam bidang teknologi maklumat baru, penyelidikan dan pembangunan sumber manusia.

  |  Hak Milik 2010 W a r i s a n A k a d e m i  P e n d i d i k a n  S d n B h d  |  info@warisanakademi.com.my  |  www.warisanakademi.com.my  |